Mihaly Csikszentmihalyi's teori om "Flow" refererer til en tilstand af dybdegående engagement og fuldstændig absorption i en aktivitet, hvor individet er fuldstændigt fokuseret, motiveret og oplever en følelse af kontrol og tilfredshed.

I pædagogisk praksis i vuggestuer og børnehaver kan forståelsen af "Flow" bidrage til at skabe meningsfulde læringsmiljøer og tilskynde børn til at udforske og engagere sig i deres omgivelser på en dybdegående måde.

Ved at bestræbe sig på at facilitere "Flow" kan pædagoger skabe aktiviteter og oplevelser, der matcher børnenes færdigheder og interesser, hvilket kan hjælpe med at øge deres motivation og trivsel.

Det giver et helt andet udgangspunkt for pædagogik, didaktik og aktiviteter når man som fagprofessionel tager udgangspunkt i Flow i stedet for læreplanstema. Forskellen er at når du arbejder efter Flow, bliver aktiviteterne indrastyret, mens når du arbejder med læreplastemaerne, bliver aktivitererne tit ydrestyret.

En måde at arbejde med Flow i daginstitutioner er gennem ”Fantasiramme”. Fantasirammer refererer til den kontekst eller den historie, der omgiver en aktivitet og som sætter scenen for børnenes deltagelse.

Gennem brugen af en fantasiramme kan pædagoger skabe en tryg og stimulerende ramme, hvor børn har mulighed for at udforske, opdage og engagere sig på en dybere måde.

Når børn træder ind i en fantasiramme, får de lov til at bruge deres fantasi og kreativitet fuldt ud, hvilket kan understøtte deres evne til at opnå "Flow" gennem aktiviteten.

En metode til at integrere fantasirammer i aktiviteter for små børn med henblik på at fremme "Flow" kan være gennem rolleleg. Ved at introducere en fortælling eller en opdigtet situation, hvor børnene får tildelt roller eller karakterer, kan pædagoger skabe en dybdegående og meningsfuld oplevelse for børnene.

Børn kan blive inddraget i at skabe deres egen historie eller narrative inden for rammerne af den fantasiramme, der er blevet præsenteret. Desuden kan brugen af rekvisitter og materialer, der understøtter fantasirammen, være en effektiv måde at skabe en fordybende oplevelse for børnene.

Når fagprofessionelle planlægger aktiviteter for børn i daginstitutioner med fantasirammer i tankerne, er det vigtigt at være opmærksom på børnenes interesser og behov samt at være fleksibel og åben over for deres ideer og input.

At skabe en balance mellem at guide børnene i retning af aktiviteten og samtidig lade dem udfolde deres egen kreativitet og fantasi er afgørende for at sikre, at børnene opnår en oplevelse af "Flow".

Ved at integrere principperne om "Flow" i pædagogisk praksis kan vuggestuer og børnehaver skabe meningsfulde, stimulerende og berigende miljøer, der fremmer børns læring, kreativitet og trivsel på en holistisk og motiverende måde.

Anders Libergren