Skabelseshistorien for Wineleaf Community tager udgangspunkt i den græske gud Dionysos og forbindelsen mellem ham og kropslig læring. Wineleaf refererer til et vinblad, og er forbundet med vinstokken og vinfremstilling. I græsk mytologi er Dionysos guden for vin, fest og ekstase. Han er også kendt som gud for kunst, teater og kreativitet. Dionysos symboliserer den unikke evne til at frigøre sig fra dagligdagens begrænsninger og indtage en tilstand af legemlig og åndelig ekstase.

Når vi forbinder ovenstående med Dionysos, kan vi se en parallel med pædagogisk praksis. Vin og vinfremstilling kan ses som en metafor for at nære og dyrke vores sind og krop. På samme måde kan pædagogisk fagprofessionelle bruge deres viden og kreativitet til at dyrke læring og udvikling hos børn. Vi kan opmuntre børn til at udforske deres egne grænser og frigøre deres kreativitet og fantasi ligesom Dionysos opfordrede mennesker til at træde ud af deres daglige rutiner og opleve ekstase.

Dionysos er også forbundet med kropslig læring. Han repræsenterer den intuitive og sanselige tilgang til at erhverve viden og læring. Kropslig læring indebærer at vi bruger alle vores sanser og bevægelser i læringsprocessen. Det handler om at involvere vores kroppe, følelser og mentale tilstande i forbindelse med det vi lærer. Når vi bringer denne tilgang ind i en pædagogisk praksis, åbner vi døren for dybere og mere meningsfuld  læring. Ved at tilskynde børn til at bruge deres kropslige sanser og bevægelser, hjælper vi dem med at forbinde sig med læring på en mere holistisk måde.

På den anden side kan vi også se på Apollon og hans forbindelse til bevidsthedens læring. Apollon er kendt som guden for lys, harmoni og intellekt. Han symboliserer den bevidste og rationelle tilgang til læring og viden. Apollon opmuntrer til analytisk tænkning, refleksion og en struktureret tilgang til læring. Han repræsenterer den disciplinerede og ordnet tilgang til opnåelse af viden.

I vores pædagogiske praksis kan vi inkorporere Apollins principper ved at opmuntre børn til at udvikle deres kognitive evner, logisk tænkning og analytiske færdigheder. Vi kan skabe strukturerede læringsmiljøer og opfordre børn til at reflektere over deres læring og anvende metoder som dialog, diskussion og problemløsning.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom Dionysos og Apollon repræsenterer forskellige tilgange til læring er de to aspekter integrerede og komplimentære. Som pædagogisk fagprofesionelle kan vi skabe en dynamisk og afbalanceret læring ved at inkorporere både kropslig læring og bevidsthedens læring. Ved at give plads og mulighed for både eksperimentering, kreativitet og fokus på analyse og reflektion, kan vi skabe en inkluderende og inspirerende læringsoplevelse for børnene.

Min oplevelse er, at grundet logikken som fremtræder i måden børneområdet bliver styret på, kommer fagprofessionelle, forvaltninger og politikere hurtigt til at skyde langt over mål i forhold til børns udvikling. Grundet en mangel på forståelse af udviklingspsykologien ender vi med at indrette læring med udgangspunkt i den bevidste og rationelle tilgang til læring.

Det er med dette afsæt, jeg har startet Wineleaf Community. Mit mål er at inspirere til en mere legende tilgang til børns udvikling, som tager udgangspunkt i børns motivation, sjove aktiviteter og fede fantasirammer at udvikle sig under. Her bliver det helt naturligt en personlig udvikling for dig som pædagogisk fagprofesionel at se hvem du kan udvikle dig til at blive.

Wineleaf Community og aktivitetsdatabasen er skabt til pædagoger af pædagoger.

Velkommen til

Anders