Kjeld Fredens har gennem sit forfatterskab og gennem foredrag argumenteret meget for at børn lærer gennem kroppens som en mediator mellem barnet, andre børn og voksne og omverden. Han kalder dette begrebet ”multimodal læring.

Kjeld Fredens argumenterer for, at børn lærer bedst, når de får mulighed for at udforske og fordybe sig i læring gennem kroppen. Den multimodale tilgang til læring bygger på ideen om, at børn lærer gennem fysiske handlinger, bevægelse og sansestimulering.

Det er blevet stadig mere anerkendt, at børn lærer bedst, når de har mulighed for at bruge deres krop til at udforske og forstå verden omkring dem. Aktiviteter såsom leg, bevægelse, kreativ udfoldelse og sansestimulering spiller en vigtig rolle i læreprocessen, da de giver børn mulighed for at engagere sig på flere niveauer og gennem mange sanser samtidig. Fra dette perspektiv reduceres læring ikke til en mental hjerneproces, men man ser hele barnets hoved, krop og sanser som en samlet hjerne som tager imod input, bearbejder og mentaliserer gennem hele kroppen og gennem gentagelser.

Dette indebærer at fagprofessionelle i daginstitutioner skal arbejde fagligt på at skabe et læringsmiljø, der fremmer bevægelse, leg og kreativ udfoldelse, så børnene får mulighed for at lære gennem handling og fysiske aktiviteter. Det handler om at tilbyde en bred vifte af sensoriske oplevelser, der stimulerer børnenes sanser og motorik, hvilket kan forbedre deres kognitive udvikling og læring på flere områder.

Ved at integrere multimodal læring i pædagogikken i vuggestuer og børnehaver kan man skabe et mere dynamisk og engagerende læringsmiljø, der imødekommer børnenes behov for både intellektuel udfordring og fysisk aktivitet.

Børnene lærer ikke kun gennem ord og teoretisk viden, men også gennem den direkte erfaring og kropslige engagement i aktiviteter. Dette kan føre til en mere holistisk og effektiv tilgang til læring, der tager højde for børnenes forskellige læringsstilarter og behov.

I sidste ende kan multimodal læring bidrage til at skabe en mere inkluderende og diversificeret læringskultur, der værdsætter mangfoldighed og styrker børnenes evne til at lære på deres egne præmisser.

Ved at anerkende og understøtte børns naturlige trang til bevægelse og kreativ udfoldelse kan pædagoger i vuggestuer og børnehaver skabe et miljø, hvor læring bliver en helhedsorienteret og berigende oplevelse, der ikke kun handler om akademisk succes, men også om personlig udvikling og trivsel.

Wineleaf Community handler om at fagprofessionelle i danske daginstitutioner inspirerer hinanden til praktisk pædagogik, pædagogiske aktiviteter og æstetiske læreprocesser, så vi både anerkender børnenes naturlige iboende ressourcer for multimodal læring. Samt også at arbejde pædagogisk gennem børnenes motivation, fantasirammer og æstetiske læreprocesser.

Anders Libergren