I nutidens samfund er forståelsen af menneskelig adfærd et vigtigt emne inden for både pædagogik ledelse. Simon Sineks "The Golden Circle" og Daniel Kahnemans bog "At tænke hurtigt og langsomt" giver et interessant indblik i menneskets natur, hvoraf det fremgår, at mennesket er i høj grad drevet af ubevidste impulser og mønstre.

Ifølge teorierne udgør vores ubevidste adfærd hele 90% af vores handlinger, mens de resterende 10% styres af vores bevidsthed. Dette understreger en vigtig pointe - at for at forstå og lede mennesker effektivt er det nødvendigt at se ud over det, der umiddelbart er synligt.

Daginstitutioner der varetager børnenes trivsel og udvikling, spiller en afgørende rolle i at forme samfundets fremtidige generationer. Desværre er der en ubalance mellem den måde, samfundet styrer børneområdet på og den dybere forståelse af menneskets natur som beskrevet af Sinek og Kahneman.

Ved at fokusere hovedsageligt på det bevidste, rationelle og strukturelle, overses den store del af menneskets adfærd, der er rodfæstet i det ubevidste. Det er dette jeg mener med overskriften: ”Da barndommen blev voksen”!

I "The Golden Circle" forklarer Simon Sinek konceptet af "Why, How, What”. Ifølge Sinek er det at have en klar forståelse af "why", altså det, der virkelig motiverer os og inspirerer handlinger på en dybere måde end blot fokus på det ydre, det bevidste niveau.

Når beslutningstagere ensidigt arbejder ud fra det ydre lag, ”What” altså "hvad" der skal gøres og "hvordan" det skal gøres, kan de altså mangle en afgørende forståelse af det dybe lag af børns adfærd og behov i deres beslutningsprocesser.

Kahnemans arbejde supplerer denne tankegang ved at udforske de to systemer bag vores tankeprocesser. Mens system 1 er hurtig, intuitiv og baseret på ubevidste associationer, repræsenterer system 2 den langsomme, analytiske tankegang. For at skabe en vellykket pædagogisk tilgang er det nødvendigt at forstå begge disse systemer dybt. At ignorere system 1's rolle i børnenes adfærd og udvikling ville være en stor mangel på forståelse af menneskets natur.

Konsekvensen af den nuværende ubalance mellem menneskets natur og beslutningstageres styring er en mangelfuld tilgang til børns trivsel og udvikling. Ved at vægte det bevidste, rationelle og strukturelle så tungt risikerer man at overse de underliggende faktorer, der virkelig påvirker børns adfærd, motivation og læringspotentiale.

Wineleaf Community handler om hvordan I som fagprofessionel kan anerkende det ovenstående, men også have respekt for at beslutningstagere arbejder ud fra et andet rationale end jer.

Derfor skal I som fagprofesionelle sætte fokus på det I kan påvirke, nemlig jer selv. Hvordan I kan arbejder mere i overensstemmelse af at børn (Og voksne) er 90% styret af adfærd og 10% bevidsthed? I som fagprofesionelle i jeres pædagogiske aktiviteter tale ind i børnenes indre motivationer, for at sikre læreprocesser som er mere lystbetonet.

Dette kan sikres ved at I som den fagprofesionelle starter med at undersøge hvilken fantasiramme børnene er inspireret af? Det kan være alt fra karakterer fra medier, bøger og andre historiefortællinger mm. altså hvilke narrativer omgiver deres interaktioner?

Hvis I starter der og har fokus på hvordan I kan omdanne dette til pædagogiske aktiviteter, har I en god chance for at ramme deres motivation i voksenstyret aktiviteter. I denne forbindelse er det vigtigt at kigge indad og arbejde med hvem du er nødt til at være og hvilken rolle du skal have i aktiviteten.

Anders Libergren